STYRELSEN

Vi bakom DataTjej

DataTjejs styrelse finns precis som medlemmarna utspridda över hela Sverige. Hela styrelsen jobbar ideellt och brinner för kvinnor och icke-binäras plats i IT-branschen. Det väljs en ny styrelse varje år på årsmötet som brukar ske i maj, är du intresserad av att sitta i styrelsen? Håll utkik på våra sociala medier så kommer du att se när anmälan kommer upp. Ansökan för styrelsen 2023/2024 är nu stängd.

Styrelsen 22/23

Lily Tsui

Ordförande

Zenia Rosas

Vice ordförande

Hani Jinow

Kassör

Hedieh Siggesjö

Näringslivsansvarig

Carolina J. Säll

Näringslivsansvarig

Anastasia Zach

Näringslivsansvarig

Olivia Harlin

Informationsansvarig

Vilma Christensen

Informationsansvarig

Amita Bhuddi

Medlemsansvarig

Marielle Sterner

Barn & ungdomsansvarig

Emma Rosenlind

It & Webbansvarig

Lisa Lundqvist

It & Webbansvarig

Lisa Karlsson

Suppleant

Malin Eriksson

Suppleant

ROLLBESKRIVNINGAR

Är du intresserad av hur styrelsen jobbar?

Är du nyfiken på vad det innebär att vara en del av DataTjejs styrelse? Läs våra rollbeskrivningar nedan, eller kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor!

 • Ytterst ansvarig över föreningen och de beslut som fattas 
 • Ansiktet utåt för föreningen
 • Ansvarig för att leda och fördela arbetet inom styrelsen 
 • Ansvara för att beslut som tagits under möten genomförs 
 • Sammanhållande för styrelsen och projektgruppen 
 • Säkerställer god kommunikation, struktur och processer för att leda föreningen framåt
 • Träder in vid ordförandes frånvaro
 • Arbeta för att öka gemenskapen och samarbetet i styrelsen
 • Arbeta med en parallell post om valberedningen väljer att tillsätta det
 • Skicka ut och betala leverantörsfakturor
 • Ansvarig över administration för kvitto- och utläggsärenden
 • Ansvarig över bokföring inom föreningen 
 • Löpande uppdateringar till resten av styrelsen om föreningens/styrelsens ekonomi
 • Tillsammans med ordförande styra föreningens ekonomi samt sätta ekonomiska begränsningar när det behövs.
 • Sköta kontakten med företag som är intresserade av att samarbeta
 • Ansvarig för att inhämta och upprätta avtal samt skicka vidare det till kassören
 • Ansvarig över planering, genomförande och uppföljning av företagsevent
 • Ansvar över företagskatalogens innehåll
 • Ansvarig för att vårda kontakten med våra sponsorer/samarbetspartner
 • Ansvar över lokalt näringslivsansvariga (ha möten, informera dem, delegera)
 • Leverera material till Medlemsansvarig inför månadsmejl
 • Leverera material till Informationsansvarig inför marknadsföring av företagsevent
 • Se till att vi synkar event i kalendern med resterande aktiviteter inom organisationen
 • Ansvarig för den officiella hemsidan och webbhotell
 • Ska finnas som stöd för konferensens hemsida
 • Ansvarig för mailkonton för hela föreningen
 • Ansvarig för inloggningsuppgifter till samtliga användarkonton
 • Ansvarig för publicering på sociala medier
 • Ansvarig för grafisk profil
 • Skapa grafiskt material
 • Svara medlemmar som hör av sig till oss på sociala medier
 • Skapa lärande tillfällen inom programmering/teknik för flickor/icke-binära under 18 år
 • Hitta samarbetspartners med liknande ambitioner
 • Ta fram material/kurs upplägg som passar syftet och målgruppen
 • Vårda våra sponsorer/samarbetspartner/vänner
 • Sköta mailkontakt med medlemmar; ansvara för medlemsfrågor – allt från vad det innebär att vara en medlem till hur man blir en medlem
 • Godkänna medlemskap för nya sökande
 • Hjälpa medlemmar med allt gällande medlemskonto bland annat lösenord återställning, uppdatera information i konto
 • Hantera medlemsregistret
 • Säkerställa att eventdeltagare är registrerade Datatjej-medlemmar, gäller både medlemsevent och företagsevent 
 • Analysera medlemsdata och hålla analys uppdaterad periodvis; analysdata delas med företag som efterfrågar om medlemsdata eller interna bruk eller presentationer
 • Äga medlemsevent i samarbete med Näringslivsansvarig(a), ansvarsfördelning diskuteras tidigt.
 • Ansvar att planera Unitours i samarbete med lokala näringslivsansvarig(a) eller med andra volontära.
 • Stöttar ordinarie styrelsemedlemmar med diverse uppgifter
 • En suppleant ska ersätta ordinarie styrelsemedlem om denna: 
  • avgår
  • är frånvarande på grund av sjukdom eller annan frånvaro, exempelvis utlandsvistelse.

Lokalt näringslivsansvarig

Vi du engagera dig inom DataTjej på lokal nivå? Sök då till rollen som lokalt näringslivsansvarig. Det innebär att du hjälper till praktiskt under företags- och medlemsevent, eller vid andra tillställningar som tex. Unitour. Du kan även få hjälpa till med administrativa uppgifter vid behov, föra företagsdialoger i samråd med Näringslivsansvarig, samt bistå som funktionärer under konferensen.