Villkor

Användarvillkor

http://medlem.datatjej.se/assets/villkor.pdf

A.1.2.2 Användarvillkor medlemmar

 1. Insamling av information När du blir medlem i DataTjej lagrar vår databas den information du angivit i medlemsformuläret. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, personnummer, e-postadress, ort, utbildning/yrke, skola/företag, förväntat examensår samt om du vill ha nyhetsbrev skickat till din e-postadress eller inte.
 2. Användning av information Den information vi samlar in från dig används enligt följande:
  • Namn: För att kunna veta vad du heter.
  • Personnummer: För att kunna avgöra om du är myndig eller inte, eftersom det kan förekomma events tillsammans med företag som serverar alkohol.
  • E-postadress: För att kunna kontakta dig samt skicka ut nyhetsbrev och information om events. Dessutom används e-postadressen för att se till att det inte finns dubbletter av medlemmar.
  • Ort: För att kunna föra statistik över vart våra medlemmar finns samt hålla vår hemsida uppdaterad med relevant information. Dessutom kunna bjuda in dig till relevanta event i din stad.
  • Utbildning/yrke: För att kunna föra statistik över vilka utbildningar/yrken våra medlemmar går/har samt hålla vår hemsida uppdaterad med relevant information.
  • Skola/företag: För att kunna föra statistik över vilka skolor våra medlemmar finns på samt kontakta intressanta företag.
  • Förväntat examensår: För att kunna hålla oss uppdaterade om våra medlemmar, dvs. veta om du studerar eller tagit examen.
  • Nyhetsbrev: För att vi ska kunna veta om du vill ha nyhetsbrev och information om events eller inte, så du inte får onödiga mail om du inte valt att få nyhetsbrev.

 

 1. Informationsskydd
  • För att skydda dina personliga uppgifter har endast tre personer i styrelsen, ordförande, medlemsansvarig och IT & webbansvarig, tillgång till databasen där uppgifterna finns lagrade. Dessutom är denna lösenordsskyddad.
  • I samband med DataTjejs företagsevent finns det ett undantag då vi lämnar ut vissa uppgifter om de anmälda: – Vid enskilda fall kan företag efterfråga vissa personuppgifter vilka behövs till eventet i fråga. Vid dessa fall skrivs en separat punkt ut om detta i anmälningsformuläret som ber om varje medlems enskilda godkännande

 

 1. Utlämnande till tredje part Vi kommer aldrig sälja, handla, eller på annat sätt överföra, personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss driva vår webbplats, vår förening eller företag som blir berörda av punkt 3, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Inga personliga uppgifter används för marknadsföring.

 

 1. Ändra uppgifter Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att veta vilken information som finns lagrad om dig. Du har även rätt att begära att någon information skall tas bort eller ändras. Skulle du vilja veta vilken information som finns lagrad om dig eller vill ta bort/ändra någon information,mailar du medlem@datatjej.se.

 

 1. Avsluta medlemskap Får du nyhetsbrev eller information om events som du inte längre vill ha, hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Observera att det kan ta någon dag innan prenumerationen har avslutats då detta görs manuellt. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att avsluta ditt medlemskap och radera informationen om dig. Detta innebär att vi endast sparar information om dig så länge du är medlem i DataTjej. Vill du avsluta hela ditt medlemskap hos DataTjej gör du det genom att maila medlem@datatjej.se.

 

 1. Samtycke Genom att bli medlem i DataTjej godkänner du vår integritetspolicy i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar finns till för att skydda din personliga integritet.

 

B.1.2.2 Användarvillkor Företag