Vad gör en SAMO?

För cirka två veckor sedan var det invalsmöte på sektionen! Ett invalsmöte är ett sektionsmöte, d.v.s. ett möte där vi som går på sektionen får ta beslut gällande sektionens framtid. Dock är det under invalsmötet som nya personer väljs in till sektionens olika föreningar – och detta tar sin lilla tid… 😉 Det finns nämligen jättemånga föreningar på data; sexmästeriet som fixar roliga sittningar och fester, fotoföreningen, PR-förening, rustmästeriet som tar hand om vår fina sektionslokal basen, idrottsföreningen och många, många mer! Av denna anledning höll mötet på fram till midnatt ungefär.

Eftersom jag går av Rekryt till hösten för att lämna plats åt nya duktiga rekryterare, ville jag involvera mig i sektionen på något annat sätt. Några personer på sektionen uppmanade mig därför att söka rollen som sektionens SAMO. SAMO står för studerandearbetsmiljöombud och ser till att alla studenter på sektionen mår bra. Till sin SAMO kan man alltså vända sig om något i studiemiljön inte står rätt till eller om man känner sig trakasserad, diskriminerad eller nedstämd. Jag kände att rollen som SAMO hade passat mig perfekt, och därför ställde jag mig upp när nästa punkt på invalsmötets dagordningen löd “Val av SAMO”. Och… Jag blev vald! ? Jag är supertaggad och har redan ett par idéer som främst har att göra med jämställdhetsarbetet på data. I will keep you updated!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *