PROJEKTGRUPPEN

Vi bakom DataTjej konferensen

Varje år arrangerar DataTjej en konferens, konferensen har ett roterande schema på sju städer i Sverige. Eftersom konferensen är i en ny stad varje år så är det även en ny projektgrupp varje år. Konferensen är en fantastisk chans för dig som medlem att träffa andra medlemmar, träffa företag samt lära dig mer om IT.

Malin Eriksson

Projektledare

Vilma Larsson

Ekonomi- och företagsansvarig

Yusra Aman

Tryck- och kommunikationsansvarig

Yassmin Saeed

Tryck- och kommunikationsansvarig

Isabelle Demir

Företagsansvarig

Aleksandra Ciesielska

Företagsansvarig

Malin Henriksen

Företagsansvarig

Lisa Karlsson

Eventansvarig

Ava Wulkan

Deltagar- och logistikansvarig

ROLLBESKRIVNING

Är du intresserad av hur projektgruppen jobbar?

Projektgruppen jobbar precis som resten av DataTjej ideellt och kämpar hårt för att konferensen ska bli så bra som möjligt. Läs mer om de olika rollerna nedan

Som projektledare är man ansvarig att leda arbetsprocessen för konferensen. Det är projektledarens roll att och stödja projektgruppen i sitt arbete och hålla kontakten med DataTjejs styrelse. Projektledaren bör klara av att ha många bollar i luften samt ha förmågan att se helhetsbilden och lösningar till problem som uppstår under projektets gång.

Denna roll innebär att dela ansvaret i konferensens arbetsprocess med projektledaren som man ska arbeta väldigt nära. Vice projektledare ska även träda in i projektledarens ställe vid frånvaro.

Som ekonomiansvarig ansvarar du för konferensens ekonomi, däribland fakturering av sponsorer, konferensens budget och ansvar för projektgruppens och konferensutlägg. Denna roll kommer ha ett nära samarbete med styrelsens kassör.

I rollen ansvarar du för konferensens hemsida, utskick av konferensrelaterat material som ska ut på DataTjejs sociala medier samt designar en grafisk profil och tryck för konferensen. I denna roll jobbar man i tätt samarbete med företagsansvariga och informationsansvariga.

Som företagsansvarig letar man upp nya och håller kontakten med många företag och samarbetspartners. Denna roll innebär att se till att företag medverkar och/eller sponsrar konferensen på ett eller annat sätt. I denna roll jobbar man i tätt samarbete med tryck- och kommunikationsansvariga samt styrelsens näringslivsansvariga.

Vi har många som vill komma på vår årliga konferens. I denna roll är du huvudansvarig för att välja deltagare som anmält sig, besvara deltagarfrågor samt följa upp deltagarnas upplevelse av konferensen.

Ditt största ansvarsområde blir att planera avslutningsfesten för konferensen.

Rollen innebär att ansvara för att det finns fika till alla som besöker konferensen samt för att ta in funktionärer till konferensen vid behov.