Föreningen

DataTjej

DataTjej är en ideell förening som bildades 1998. Två kvinnliga studenter i Umeå inspirerades under ett seminarium rörande kvinnors välmående på datautbildningar. Därav valde de att arrangera den första konferensen i Umeå för att skapa ett tillfälle att lära känna flera kvinnor som studerade IT-inriktade ämnen och diskutera hur man ska göra för att få flera kvinnor att söka sig till data. Vid första tillfället hade konferensen ungefär 20 deltagare från bland annat Stockholm, Linköping, Uppsala och Umeå. Tjugo år senare är konferensen vårt största event under året med 120 deltagare. Läs mer här vad DataTjejs konferens innebär.

I år är vi över 2900 medlemmar i Sverige. Målet med föreningen är att skapa ett nätverk mellan individer som identifierar sig som kvinna eller icke-binär i alla åldrar som pluggar, jobbar eller är intresserade av data/IT. Vi arbetar för att uppmuntra och underlätta kontakter främst mellan studenter och näringsliv, samt att öka gemenskapen DataTjejer emellan. DataTjej vann Womentorpriset 2015 med motivation från juryn att DataTjej gör en stor insats för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen och att där ta ledande positioner.

”DataTjej utgör en viktig plattform för gemenskap unga tjejer emellan, och dess medlemmar är alla förebilder väl värda att lyftas fram och prisas” skriver IT&Telekomföretagen i ett pressmeddelande.

Våra mål för verksamhetsåret 2018/2019

Varje år sätter DataTjej nya milstolpar i syfte att uppnå visionen om en jämställd arbetsplats och en mer inkluderande IT-bransch. I framtiden siktar DataTjej på att byta namn och vara en förening som främjar alla kön och åldrar intresserade av data/IT.

2018/2019 har vi följande fokus:

  • Fortsätta arbeta för att förändra synen på de normer och stereotyper som finns avseende data/IT.
  • Synas och höras mer.
  • Få fler intressanta samarbetspartners för att lära känna näringslivet på bästa möjliga sätt.
  • Hålla fler än 50 event under året.
  • Utöka vårt nätverk till över 4000 medlemmar.
  • Skapa ett tydligare medlemsvärde.

DataTjejs värderingar:

  • DataTjej ska på ett inspirerande sätt skapa förtroende och tillit mellan kvinnor samt icke binära i branschen.
  • DataTjej ska alltid lyssna på och respektera andras åsikter samt arbeta tillsammans för en gemenskap.
  • DataTjej är alltid öppna och inkluderande mot alla kvinnor och icke-binära samt alla slags data/IT-utbildningar.

Läs mer om DataTjej i vår broschyr här! Eller är du intresserad av att engagera dig i DataTjej? Då finns mer info här!


DataTjej i media

För att läsa mer om DataTjej har vi bland annat blivit omnämnda i ComputerSweden, Ny Teknik, Svenska Dagbladet, Ergo och Metro:

Stadgar

Här kan du läsa DataTjejs stadgar.

Mötesprotokoll

Om du vill läsa våra mötesprotokoll kan du kontakta ordförande Kerstin Wärn på ordforande@datatjej.se.