Att jobba med AR

22 MARS UMEÅ

Har ni någonsin undrat över hur man kan jobba med AR (Augmented Reality), eller kanske är ni intresserade hur man kommer igång med ett AR-projekt? Då är denna föreläsning som gjord för dig! DataTjej bjuder in sina medlemmar till en inspirerande lunchföreläsning i samarbete med Thnx Innovation!

Den 22:a Mars kommer Thnx presentera ämnet AR och hur de jobbar med det. De kommer gå igenom lite häftiga saker relaterat till AR, samt presentera två projekt som deras examensarbetare just nu jobbar med. Därefter kommer vi få följa en live demo där en enkel AR applikation i Unity skapas med hjälp av Vuforia AR platform, samtidigt lyfts för och nackdelar med att använda Unity.

I samband med lunchföreläsningen bjuds det på lunch! Vill du ha lunch måste du som medlem anmäla dig, detta gör du via länken nedanför. Lunch kommer finnas för 40 medlemmar, så passa på att anmäla dig till eventet redan nu!

Plats: Teknikhuset, Umeå Universitet, Sal TA305
När: 22:a Mars 2018
Tid: 12.00 – 13.00

Anmälan sker via knappen nedanför. Anmälan till eventet stänger den 18:e Mars kl 22.00.

 
******
DataTjej har en strikt syn på anmälningarna inför eventet. Därför är vi hårda med att om man anmäler sig och inte kommer, eller avanmäler sig dagen innan/samma dag kan det komma att påverka ens möjlighet att delta på DataTjejs konferens och framtida event.
******
Thnx huvudsaklig fokus är att med tekniska specialister hjälpa kreativa själar att ta sin idé till färdig digital produkt, detta med små som stora framsteg. Thnx jobbar även på egna produkter, just nu inom AR i samarbete med handel i Umeå
******
DataTjej är en ideell förening som arbetar med att främja kvinnor i alla åldrar som är intresserade av IT och data. Vi strävar efter att förbättra relationen studenter emellan samt mellan studenter och företag. Vi anordnar events året om som till exempel inspirerande föreläsningar och företagsbesök. Alla våra medlemmar är självklart välkomna att delta. Det är både gratis och enkelt att bli medlem. DataTjej är mest känt för den årliga konferensen där företag och medlemmarna får möjligheten att nätverka.
Här blir du lätt medlem: https://datatjej.se/medlemskap/