Vill du vara lagcoach i DigIt?

För alla DataTjejer i Göteborg!

Under våren 2018 genomför Universeum tävlingen DigIt där elever i åk 5 och 6 skall ta fram digitala lösningar för utmaningar inom hälso- och sjukvården. Varje klass kommer tilldelas en lagcoach som tillsammans med läraren handleder eleverna under arbetet. Lagcoachen närvarar vid tävlingens kick off den 20 feb, klassens studiebesök hos en av tävlingens samarbetspartners och vid finaldagen den 20 april på Universeum. Lagcoachen besöker också klassen minst två gånger på skolan för att inspirera och coacha arbetet med uppdraget samt för att “vässa” lagets presentation. Om klassens bidrag erbjuds möjlighet att presentera sin lösning på Vitalis finns även lagcoachen med där. Den förväntade tiden som läggs ned är ca 25-30 h och ersättning utgår med 5.000:-.

Är du tjej och är intresserad av att vara en av tävlingens lagcoacher? Hör av dig till Andreas Tärnvind: andreas.tarnvind@universeum.se.

I samarbete med: