Att engagera sig i DataTjej

Vi som är engagerade i DataTjej

Det finns många olika sätt att engagera sig i DataTjej och idag är vi cirka 20 aktivt engagerade tjejer. I styrelsen är vi nio tjejer som bor i olika städer runtom i Sverige. Eftersom organisationen är nationell är det viktigt att våra representanter finns i flera olika städer. Vi läser alla olika program, men med den gemensamma nämnaren att utbildningen på något sätt är inriktad mot data eller IT. Eftersom vi i styrelsen är utspridda i olika städer hålls våra möten via Skype. Förutom de som sitter i DataTjejs styrelse finns även projektgruppen som ansvarar för planeringen av konferensen samt de lokalt näringslivsansvariga som ansvarar för mindre event i en viss stad.

Alla som jobbar med DataTjej gör det ideellt vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning som studier eller jobb. Alla gör vi detta för att vi vill jobba med det som DataTjej står för, det vill säga att få fler tjejer intresserade av att plugga och stanna kvar i IT-branschen.

Hur kan du engagera dig i DataTjej?

Det finns tre huvudkategorier du kan vara engagerad i inom DataTjej, nämligen styrelsen, projektgruppen eller lokalt näringslivsansvarig. Styrelsen är de som sköter DataTjejs nationella verksamhet under hela året, till exempel anordnar event och sköter större samarbeten med företag. Medlemmarna i styrelsen har sin egen post med ett specifikt ansvarsområde men större beslut fattas på styrelsemötena tillsammans med övriga styrelsemedlemmar. Det finns till exempel poster inom sociala medier, hemsidan, medlemsansvar, ekonomi samt ansvar för kontakten med företag och samarbeten.

Projektgruppen är de som anordnar konferensen som hålls varje år. Alla medlemmar i projektgruppen är belägna i den stad konferensen ska hållas nästkommande år. I projektgruppen finns också olika poster med olika ansvarsområden. Där finns arbetsområden inom till exempel företagskontakter, sociala medier, tryck och hemsidan, eventplanering, ansvar för deltagarna, fika och funktionärerna samt ekonomi.

Utöver den person som arbetar som näringslivsansvarig i styrelsen finns även flera lokalt näringslivsansvariga. Det är personer som ansvarar för att anordna event i staden de själva är belägna. Detta kan vara event både i samarbete med företag eller för endast medlemmar.

Ansökan till styrelse och projektgrupp utlyses en gång per år och beslut fattas sedan på årsmötet som brukar hållas i maj varje år. Om du har en egen tanke kring hur DataTjej borde synas i din stad eller någonting du själv skulle vilja arbeta med tar vi mer än gärna emot förslag! Släng iväg ett mail till kontakt@datatjej.se.