Sök till DataTjejs styrelse eller projektgruppen 2017-2018!

Nu är det dags att söka till styrelsen och projektgruppen för konferensen i Stockholm för kommande år. Läs nedan om vad de olika rollerna innebär och ansök genom att fylla i formuläret längst ner på sidan. Samtliga ansökningar kommer gås igenom och tillsatt valberedning kommer höra av sig för en intervju under våren.

I år kan man även nominera någon man tycker skulle passa i styrelsen eller projektgruppen. Beskriv då i rutan med motiveringen varför du tror att personen skulle passa rollen.

Sista ansökningsdag är 5:e mars och tillträde sker 1 maj.

Styrelsen

Ordförande

Som ordförande kommer man leda och fördela arbetet, ansvara för att beslut som tagits på föreningens möten genomförs samt nedtecknar vid verksamhetsårets slut en verksamhetsberättelse. Ordförande leder styrelsens verksamhet och sammankallar till styrelsemöte samt årsmötet.

Vice ordförande

Som vice ordförande kommer man träda in i ordförandens ställe vid dennes frånvaro samt föra protokoll vid styrelsemöten. Vice ordförande kan även ha ett annat ansvarsområde, läs om dessa under ledamot.

Kassör

Som kassör kommer man att ansvara över föreningens ekonomi, fortlöpande kontrollera föreningens räkenskaper och bokföring. Det kan vara bra om man har erfarenhet av tidigare kassörsuppdrag, men det är inget krav.

Ledamot

Som ledamot kommer man att vara en central roll i styrelsens arbete. Ledamöterna har ett eget ansvarsområde, området nomineras samtidigt som ledamotposten. De olika ansvarsområdena är medlemsansvarig, informationsansvarig, näringslivsansvarig samt IT- och webbansvarig.

Medlemsansvarig:

Som medlemsansvarig ansvarar man för alla medlemmar som DataTjej har, genom att sköta mailkontakten med medlemmarna samt hantera medlemsregistret.

Informationsansvarig:

Som informationsansvarig ansvarar man för DataTjejs sociala medier och ser till att uppdatera information kring aktuella event samt dela information som rör den tekniska världen. Är ett stöd för IT- och webbansvariga.

Näringslivsansvarig:

Som näringslivsansvarig hanterar du kontakten med alla företag och ser till att det anordnas event med företagen under året, i de städer som DataTjej är verksamma. Man är även ansvarig för att ha kontakten med de lokala näringslivsansvariga.

IT- och webbansvarig:

Som IT- och webbansvarig hanterar man alla inloggningsuppgifter samt mailkonton för styrelsen och projektgruppen, man har ansvar för hemsidan samt FTP-servern. Det kan vara en fördel att ha tidigare erfarenhet av HTML, php, wordpress och bildredigeringsprogram men det är inte ett krav.

Suppleant

Som suppleant kommer man att vara en del av styrelsen och föreningens arbete men även ersätta den ordinarie ledamotens frånvaro. Projektledaren för konferensens projektgrupp ingår i styrelsen som suppleant.

Projektgruppen

Projektledare

Som projektledare är man ansvarig att leda arbetsprocessen för konferensen. Det är projektledarens roll att och stödja projektgruppen i sitt arbete och hålla kontakten med DataTjejs styrelse. Projektledaren bör klara av att ha många bollar i luften samt ha förmågan att se helhetsbilden och lösningar till problem som uppstår under projektets gång.

Vice projektledare

Som vice-projektledare delar man ansvaret i konferensens arbetsprocess och man arbetar väldigt nära projektledaren. Vice-projektledaren ska kunna kliva in i projektledarens ställe vid frånvaro.

Ekonomiansvarig

Som ekonomiansvarig är man ansvarig för all ekonomi som cirkulerar innan, under och efter konferensen. Ekonomiansvarig lägger budgeten för hela konferensen och behandlar alla fakturor och avtal som skrivs på mellan företagen och konferensen. Tidigare erfarenhet inom ekonomi underlättar, men är inget måste för posten.

Deltagar- och logistikansvarig

Som deltagaransvarig är man ansvarig för att vara länken mellan deltagarna och konferensen. Deltagaransvarig sköter deltagarurvalet och för framförallt kommunikationen till deltagarna. Som logistikansvarig planerar man all möjlig transport mellan lokaler och de olika platserna som besöks under konferensen.

Fika- och funktionärsansvarig

Som fikaansvarig organiserar och planerar man fikat och lunchen under konferensens dagar. I posten ligger även ansvaret att hantera de olika funktionärsposterna som behövs under konferensen.

Företagsansvarig

Som företagsansvarig sköter man all kontakt med företagen. Konferensen bygger på de olika sponsorerna som stödjer konferensen ändamål, och det är företagsansvariga som arbetar med att bringa in de företag som föreläser och kan besökas på mässan.

Tryck- och kommunikationsansvarig

Som tryck- och kommunikationsansvarig sköter man hemsidan, sociala medier, marknadsföring och allt tryck för konferensen. Huvudsaken är framförallt att man tycker det är roligt att vara kreativ, men tidigare kunskaper inom området är en fördel!

Eventansvarig

Som eventansvarig planerar man de olika sittningarna och all underhållning som sker under konferensens kvällar. Kvällseventen är ytterligare ett sätt att knyta an nätverkande mellan deltagarna under festliga omständigheter, och det är eventansvariga som planerar allt i minsta detalj.

Ansök här:

Ordförande (styrelsen)Vice ordförande (styrelsen)Kassör (styrelsen)Medlemsansvarig (styrelsen)Informationsansvarig (styrelsen)Näringslivsansvarig (styrelsen)IT- och webbansvarig (styrelsen)Suppleant (styrelsen)Projektledare (projektgruppen)Vice projektledare (projektgruppen)Ekonomiansvarig (projektgruppen)Deltagar- och logistikansvarig (projektgruppen)Fika- och funktionärsansvarig (projektgruppen)Företagsansvarig (projektgruppen)Tryck- och kommunikationsansvarig (projektgruppen)Eventansvarig (projektgruppen)