Om DataTjej

DataTjej

DataTjej är en ideell förening som bildades 1998. Kvinnliga studenter i Umeå och Uppsala gick ihop och anordnade den första DataTjej konferensen i Umeå för att skapa ett tillfälle att lära känna flera tjejer som studerade IT-inriktade ämnen. Vid det tillfället hade konferensen 20 deltagare och idag är det vårt största event under året med 120 deltagare. Nästa år, 2018, firar vi 20-årsjubileum för konferensen! Läs mer här vad DataTjejs konferens innebär. I år är vi cirka 1 300 medlemmar i Sverige. Målet med föreningen är att skapa ett nätverk mellan individer som identifierar sig som kvinnor i alla åldrar som pluggar, jobbar eller är intresserade av IT/data. Vi arbetar för att uppmuntra och underlätta kontakter mellan studenter och näringsliv, samt att öka gemenskapen DataTjejer emellan. DataTjej vann Womentorpriset 2015 med motivation från juryn att DataTjej gör en stor insats för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen och att där ta ledande positioner.

”Datatjej utgör en viktig plattform för gemenskap unga tjejer emellan, och dess medlemmar är alla förebilder väl värda att lyftas fram och prisas”
skriver IT&Telekomföretagen i ett pressmeddelande.

För att skapa en stark gemenskap mellan våra DataTjejer arrangerar vi event runt om i hela Sverige. Det kan vara allt från medlemsevent som biokvällar och pubrundor till företagsevent med caselösningar, speeddating samt inspirerande föreläsningar. Under 2016/2017 arrangerade vi hela 26 stycken event i Sverige. Detta år kommer vi fokusera på tre områden:

  • Jobba för uppnå en förändring på hur samhällets normer avseende IT och könsfördelning.
  • Utöka vårt nätverk till över 2000 medlemmar.
  • Få in flera intressanta samarbetspartners för att lära känna näringslivet på bästa möjliga sätt.

Arbetet med våra fokusområden kommer att genomsyras av DataTjejs värderingar:

  • DataTjej ska på ett inspirerande sätt skapa förtroende och tillit mellan kvinnor i branschen.
  • DataTjej ska alltid lyssna på och respektera andras åsikter samt arbeta tillsammans för en gemenskap.
  • DataTjej är alltid öppna och inkluderande mot alla.

Att engagera sig i DataTjej

Vi som är engagerade i DataTjej

Det finns många olika sätt att engagera sig i DataTjej och idag är vi cirka 20 aktivt engagerade tjejer. I styrelsen är vi nio tjejer som bor i olika städer runtom i Sverige. Eftersom organisationen är nationell är det viktigt att våra representanter finns i flera olika städer. Vi läser alla olika program, men med den gemensamma nämnaren att utbildningen på något sätt är inriktad mot data eller IT. Eftersom vi i styrelsen är utspridda i olika städer hålls våra möten via Skype. Förutom de som sitter i DataTjejs styrelse finns även projektgruppen som ansvarar för planeringen av konferensen samt de lokalt näringslivsansvariga som ansvarar för mindre event i en viss stad.

Alla som jobbar med DataTjej gör det ideellt vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning som studier eller jobb. Alla gör vi detta för att vi vill jobba med det som DataTjej står för, det vill säga att få fler tjejer intresserade av att plugga och stanna kvar i IT-branschen.

Hur kan du engagera dig i DataTjej?

Det finns tre huvudkategorier du kan vara engagerad i inom DataTjej, nämligen styrelsen, projektgruppen eller lokalt näringslivsansvarig. Styrelsen är de som sköter DataTjejs nationella verksamhet under hela året, till exempel anordnar event och sköter större samarbeten med företag. Medlemmarna i styrelsen har sin egen post med ett specifikt ansvarsområde men större beslut fattas på styrelsemötena tillsammans med övriga styrelsemedlemmar. Det finns till exempel poster inom sociala medier, hemsidan, medlemsansvar, ekonomi samt ansvar för kontakten med företag och samarbeten.

Projektgruppen är de som anordnar konferensen som hålls varje år. Alla medlemmar i projektgruppen är belägna i den stad konferensen ska hållas nästkommande år. I projektgruppen finns också olika poster med olika ansvarsområden. Där finns arbetsområden inom till exempel företagskontakter, sociala medier, tryck och hemsidan, eventplanering, ansvar för deltagarna, fika och funktionärerna samt ekonomi.

Utöver den person som arbetar som näringslivsansvarig i styrelsen finns även flera lokalt näringslivsansvariga. Det är personer som ansvarar för att anordna event i staden de själva är belägna. Detta kan vara event både i samarbete med företag eller för endast medlemmar.

Ansökan till styrelse och projektgrupp utlyses en gång per år och beslut fattas sedan på årsmötet som brukar hållas i maj varje år. Om du har en egen tanke kring hur DataTjej borde synas i din stad eller någonting du själv skulle vilja arbeta med tar vi mer än gärna emot förslag! Släng iväg ett mail till kontakt@datatjej.se.

Senare under hösten kommer vi även anordna en jubileumssittning i några olika städer där vi kommer behöva samla ihop personer till respektive projektgrupp, så håll utkik efter mer info här på hemsidan eller på sociala medier!

DataTjej i media

Stadgar

Här kan du läsa DataTjejs stadgar.

Mötesprotokoll

Om du vill läsa våra mötesprotokoll kan du kontakta ordförande Astrid Hettinger på ordforande@datatjej.se.